מתחתנים

היסודות מהן בנויה האהבה לכל אחד מאתנו יש התייחסות שונה לאהבה, לרומנטיקה לנישואין, למשפחה ולזוגיות השוני בא לידי ביטוי בהתאם לארבע היסודות – אדמה, מים, אש ואוויר

 בני האדם נולדו שונים ואין בכך כל חידוש.

לכל אחד מאתנו יש לא רקהרגלים שונים אלא גם גישות שונות למישורי החיים השונים.

בין היתר, גם לאהבה, לרומנטיקה, לנישואין למשפחה ולזוגיות – וגם כאן לא גילינו את אמריקה. השוני, כךלדעת המומחים, נובע מהתכונות הבסיסיות של כל אחד ואחת - בהתאם לארבעת היסודות: אדמה, מים, אש ואוויר. 
 אדמה: טיפוס האדמה הינו טיפוס השואף תמיד להיות עםהרגליים על קרקע בטוחה. הוא אינו יכול לשאת את העובדה שהדברים אינםברורים-סגורים-רשמיים. הכל נעשה אצלו בצורה הגיונית ומחושבת.
הנושא הרגשי חשוב אצלו, אבל הוא יהיה משני.
קודם למחשבות ותוכניות בכיוון הרומנטי, הוא ישתדל למצב אתעצמו מבחינת קריירה.

כאשר הנושא הזה יהיה סגור מבחינתו, והוא יחוש יציב ובטוח, הואיתפנה לדברים האחרים.
וגם כאן, בכל הקשור לזוגיות, רומנטיקה וכיוב', טיפוס אדמה  ינסה לסגור קצוות ולחוש ביטחון, עד שייתן לרגשות להוביל אותו.

והחשוב אולי יותר מכל:

את אותה מידת רצינות שהוא ישקיע בקשר הזוגי, הוא ירצה לראות גם בבת/בן הזוג. לא פחות ולא יותר! 
מים: טיפוס מים הוא ההיפך הגמור לטיפוס אדמה. כמו המים, התנודות (בעיקר במצבי הרוח ובכל הקשור לרגשות) מהוות מרכיב מרכזי באופיו של טיפוס המים
בנוסף, הוא נוהג להסתגר בתוך עצמו בעיתות מצוקה. אבל שלא יהיו אי הבנות: מדובר בטיפוס רגיש במיוחד, מלא בתחושות רומנטיות וברצון לחלוק זוגיות ואהבה. כל זהתופס, עד השלב שמשהו – גם דבר שולי לכאורה - מערער את שיווי משקלו.
חוסר היציבותהזו, הנובעת לעיתים מחוסר ביטחון עצמי, באה לידי ביטוי בתגובות הקיצוניות הם בסוגיות פשוטות, אך בעיקר בסוגיות בעלות משמעות גדולה.
במצב כזה הסערה הרגשית עלולהלעיתים לזעזע גם את מערכת הזוגיות ולעיתים אפילו להטביע את ספינת האהבה.
אש: טיפוס אש הוא אדם סוער, תוסס ומתפרץ, שהחיים לצידו לא יהיו לרגע משעממים.
מדוברבבת/בן זוג שיכולים להעניק עוצמות רגשיות גדולות, לבצע מחוות רומנטיות מפתיעות וראוותניות ולרקום מהלכים דרמטיים הנראים מהצד כגדולים מהחיים.

התנהלותו, בכלמישורי החיים כולל המישור הרומנטי, היא התנהלות של אדם שאוהב לחוות דברים בשלמות ובאופן טוטאלי. בדרמה שהוא מייצר הוא חייב תמיד לעמוד במרכז.
תכונות נוספות שלטיפוס אש הן גשמיות, ראוותנות, ביטחון עצמי רב וגם אנרגטיות קיצונית, המובילהלעיתים לפעילות מוגזמת גם בנושאים חסרי כל חשיבות.

טיפוס אש רואה עצמו כמוביל ואתבת/בן זוגו כשותף מלא.
אוויר: טיפוס אוויר הוא ההפך הגמור מטיפוס אש. מדוברבאדם רוחני, אינטלקטואלי, כזה המעדיף את הספרים והעיתונים על פני חברת אדם.
תכונות נוספת בולטת אצלו: החשיבות המועטה שהוא מייחס לכסף, למעמד חברתי ואפילו לביטחון עצמי.
התחושה שהוא מקנה כאילו הוא מנותק מהמציאות ומרחף בעולמות רחוקים.

בכל הקשורלזוגיות ורומנטיקה, מהווה טיפוס האוויר בת/בן זוג חם, אוהב ורגיש, כזה שיודע גםלהעניק תשומת לב ואהבה – אך ללא כל סערות ודרמות גדולות.
אסור לצפות מטיפוס האווירלהוביל מערכת יחסים. הוא אמנם ישתף פעולה, ברגישות גדולה, אך הוא עלול לאבד עניין ברגע – ואז לבצע את אחת מאותן "התנתקויות" שלו.

  הפקת אירועים בטבע 


סגור נגן